POST

1631.

-sesungguhnya suah mendekati keputusan (merujuk terhadap allah) atas biasanya mereka, karna mereka tak menganut.itu: setelah itu bakal segala penjaga kubur dari golongan orang-orang islam laki-laki serta gadis, orang mukmin laki-laki dan perempuan, dari penggalan dunia timur dan barat, di laut serta di darat, terpenting keapda bapak-bapak serta ibu-ibu kami, nenek serta ninik mamak kita, lebih utamakan lagi buat orang yang mendatangkan kami terkumpul di sini ”. (supaya golongan yang memberi masukan) atas alquran (lakal) lunal litundzira berta alluq terhadap sebutan tanziilun (yang bapak-bapak

... Read more

  • 1